Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c3/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1974
Platnost od 28.03.1974
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1976 (o2/c11/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

1. výnos, kterým se mění a doplňují směrnice „21 Práce Vseob.“ (Č. Vk. 1034/74-75 ze dne 17. 10. 1973).

Tímto předpisem se v návaznosti na „Zásady pro osobní ohodnocení dělníků“ vydané federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a na usnesení vlády ČSSR č. 9/1973 mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „21 Práce Všeob“ za úsek pracovníci a mzdy, zejména pokud jde o vykazování osobního ohodnocení dělníků a o práci žen v nočních směnách.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 12/1973 pod poř. č. 13;

2. výnos o změnách a doplňcích k směrnicím „29 ZO“ k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky za úsek zahraničního obchodu (Č. Vk. 1038/74-75 ze dne 23. 10. 1973).

Se zřetelem k rozšířenému sledování ukazatelů hospodářské kooperace v některých odvětvích národního hospodářství se mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům „29 ZO“ za úsek zahraničního obchodu, platné od 1. 1. 1973 v ustanoveních týkajících se názvu výkazu ZO Vs 1-01 a některých nomenklatur zboží pro sledování hospodářské kooperace u výkazu ZO Vs 1-01.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 13-14/1973 pod poř. č. 16.

Přesunout nahoru