Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c3/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1974
Platnost od 28.03.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo podle § 239 zákoníku práce a k provedení usnesení předsednictva vlády ČSSR ze dne 4. října 1973 č. 260, o opatřeních k zajištění potřebné kapacity překladatelské činnosti ve sféře obchodně technických služeb mezi členskými státy RVHP, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 1/74 ze dne 29. ledna 1974 o úpravě sazeb za překladatelskou činnost v oblasti obchodně technických služeb mezi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Výnos byl rozeslán vybraným organizacím a je k nahlédnutí na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství a na generálních ředitelstvích hutních a strojírenských výrobně hospodářských jednotek a na ředitelství nár. podniku ČKD DUKLA, Praha.

Výnos bude registrován v čísle 1/1974 Zpravodaje federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství.

Účinnost tohoto výnosu nastává dnem jeho registrace ve Sbírce zákonů.

Přesunout nahoru