Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c3/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1974
Platnost od 28.03.1974
Účinnost od 28.03.1974
Zrušeno k 01.01.1977 (161/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

v dohodě s ministerstvy financi ČSR a SSR výnosem ze dne 15. února 1974 čj. VI/1-3220/74 na základě § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, stanoví, že s účinností od 1. 1. 1974 se z úhrnu jednorázových příspěvků poskytovaných podle § 103 odst. 6 vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a věcných pomocí podle § 102 cit. vyhlášky poskytovaných ve smyslu metodických pokynů ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. IV. 1968 čj. S/2-8100 započítává pouze jedna dvanáctina do vlastního příjmu vyživované osoby u daně ze mzdy v případě, že je to pro poplatníka výhodnější.

Do výnosu, který je otištěn v č. 3/1974 Finančního zpravodaje, lze též nahlédnout u všech finančních správ.

Přesunout nahoru