Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c28/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1974
Platnost od 28.12.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podiu § 32 odst. 1 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a podle § 29 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání (učňovský zákon), výnos ze dne 16. prosince 1974 čj. 32 179/74-25, jímž se na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání (včetně zařízení pro výchovu učňů) mění název vyučovacího předmětu „tělesná výchova a branná příprava“ a zavádí vyučovací předmět „branná výchova“.

Výnos stanoví, že se vyučovací předmět „tělesná výchova a branné příprava“ dělí na dva vyučovací předměty - „tělesná výchova“ a „branná výchova“. Branné výchově a tělesné výchově se vyučuje v dosavadním rozsahu vyučovacích hodin.

Výnosem se zrušuje výnos o úpravě názvu vyučovacího předmětu „tělesná výchova“ ne školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a na odborných učilištích ze dne 21. září 1971. čj. 22 308/1971-213 (Věstník MŠ a MK roč. 1971, str. 181).

Výnos nabývá účinnosti dnem 20. ledna 1975. Je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1975, sešit 1, a lze do něj nahlédnout ve všech školách a na odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru