Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c28/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1974
Platnost od 28.12.1974
Účinnost od 07.11.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální statistický úřad v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

2. výnos, kterým se mění a doplňuji směrnice „6 Iv Byt“

(Č. Vk 1284/75 ze dne 18. 9. 1974)

Vzhledem k nové úpravě způsobu a rozsahu dokumentace staveb vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, upravují se tímto předpisem směrnice k státním statistickým výkazům „6 lv Byt“ za úsek bytová výstavba, platné od 1. 1. 1972.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánu v částce 9/1974 pod poř. č. 9;

Do všech předpisů Federálního statistického úřadu uvedených v tomto oznámení je možno nahlédnout u všech ústředních a oblastních orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru