Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Účinnost od 01.10.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, pod čj. 122/24 790/1974 ze dne 4. 11. 1974 výnos, jímž byla provedena úprava ustanovení § 22 odst. 4 směrnic o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací, publikovaných ve Finančním zpravodaji č. 1 z roku 1974 a registrovaných v částce 42/1973 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1974.

Nová úprava je dodatkem k úpravě směrnic registrované v částce 15/1974 Sb. a spočívá v tom, že výdaje na zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových organizací uhrazuje ministerstvo financí ČSR.

Předpis je uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 9/1974 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu financí ČSR a na všech krajských a okresních národních výborech.

Přesunout nahoru