Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední ředitel Československého rozhlasu

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací

1. výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu ze dne 1. dubna 1974, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 19. května 1967 o úpravě platových poměrů některých uměleckých pracovníků Československého rozhlasu ve znění výnosu ze dne 19. prosince 1968.

Výnosem se ruší příloha č. 3 (Zásady pro stanovení doplňkových odměn slovesným režisérům Československého rozhlasu).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1974 a byl uveřejněn v Ústředním věstníku Československého rozhlasu, částka 9/1974 pod poř. č. 14;

2. výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu ze dne 1. dubna 1974, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. července 1968 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků Československého rozhlasu.

Výnosem se upravuje příloha č. 1 a (katalog technickohospodářských funkcí), příloha č. 1 b (příloha ke katalogu funkcí TH aparátu Čs. rozhlasu), příloha č. 1 c (charakteristiky funkcí), příloha č. 2 a (platové stupnice pro technickohospodářské pracovníky Čs. rozhlasu) a příloha č. 2 b (přehled o použití platových stupnic pro jednotlivé technické a technicko-ekonomické činnosti v Čs. rozhlasu). Zrušuje se výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu ze dne 15. 1. 1973.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1974 a byl uveřejněn v Ústředním věstníku Československého rozhlasu, částka 9/1974 pod poř. č. 16;

3. výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu ze dne 1. dubna 1974 o náhradách uměleckým pracovníkům za používání vlastního šatstva a hudebních nástrojů.

Pro pracovníky Československého rozhlasu, na něž se tento výnos vztahuje, pozbývá platnosti výnos ministerstva školství a kultury ze dne 21. prosince 1965, čj. 75 368/56-D II/2, kterým se vydávají směrnice o náhradách uměleckým pracovníkům za používání šatstva, líčidel a hudebních nástrojů ve znění rozhodnutí ministerstva školství a kultury ze dne 31. srpna 1964, čj. 33 507/64-VE/2 a rozhodnutí ministerstva školství a kultury ze dne 28. dubna 1958, čj. 13 517/58-E 1/2 (reg. v částce 31/1966 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1974 a byl uveřejněn v Ústředním věstníku Československého rozhlasu, částka 9/1974 pod poř. č. 18.

Přesunout nahoru