Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Účinnost od 01.09.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední ředitel Československého filmu

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu umění, kultury a společenských organizací

1. výnos č. 31 ze dne 20. srpna 1974, kterým se mění výnos ústředního ředitele Čs. filmu ze dne 1. října 1968 č. 13, o úpravě platových a mzdových poměrů pracovníků správ kin, ve znění výnosu ze dne 1. listopadu 1972 č. 30.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1974.

Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu a na odborech kultury okresních a krajských národních výborů v České socialistické republice;

2. výnos č. 32 ze dne 20. srpna 1974 o úpravě mzdových poměrů pracovníků kin.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1974.

Výnosem se zrušuje výnos ústředního ředitele Čs. filmu ze dne 20. prosince 1968 č. 17, o úpravě platových a mzdových poměrů pracovníků kin ve znění výnosu ze dne 8. října 1974 č. 28.

Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu a na odborech kultury okresních a krajských národních výborů v České socialistické republice;

Výnos č. 39 ze dne 21. 6. 1976 nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který stanoví příslušný krajský národní výbor. Dnem nabytí účinnosti výnosu pozbývá v příslušné organizaci platnosti výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 20. srpna 1974 č. 32 o úpravě mzdových poměrů pracovníků kin, včetně doplňujících předpisů pro dělnická povoláni v kinech (reg. v částce 27/1974 Sb.). Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu, v odborech kultury krajských a okresních národních výborů, v krajských podnicích pro film. koncerty a estrády a na správách kin.

Výnos č. 40 ze dne 21. 6. 1976 nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který stanoví příslušný krajský národní výbor. Dnem nabytí účinnosti výnosu pozbývá v příslušné organizaci platnosti výnos ústředního ředitele Československého filmu ze dne 20. srpna 1974 č. 32, o úpravě mzdových poměrů pracovníků kin (reg. v částce 27/1974 Sb.). Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu, v odborech kultury krajských a okresních národních výborů, v krajských podnicích pro film, koncerty a estrády a na správách kin.

3. výnos č. 33 ze dne 1. října 1974 o náhradách členům Filmového symfonického orchestru za používání vlastních hudebních nástrojů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1974.

Do výnosu lze nahlédnout na Ústředním ředitelství Československého filmu a na ředitelství Filmového studia Barrandov.

Přesunout nahoru