Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Účinnost od 01.11.1974
Zrušeno k 01.01.1976 (o3/c23/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo výnos ze dne 9. října 1974 čj. II/3-7514/74-7201 o mzdové preferenci pracovníků na stavbách v některých územních oblastech a na vybraných stavbách.

Výnos se vztahuje na pracovníky v organizacích stavební výroby, ve kterých se na základě rozhodnutí příslušného ústředního orgánu uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 3. května 1973 č. 128.

Pro pracovníky, na něž se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. července 1971 čj. II/3-1232/71-7411/Vo o mzdové preferenci pracovníků na vybraných stavbách v některých oblastech.

Výnos nabývá účinnosti v organizacích, ve kterých se uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 3. května 1973 č. 128, dnem 1. listopadu 1974, v ostatních organizacích dnem zavedení této soustavy.

Výnos byl zaslán přímo zúčastněným federálním ústředním orgánům a ústředním orgánům republik, jakož i krajským národním výborům. Lze do něho nahlédnout v ministerstvech práce a sociálních věcí, u krajských národních výborů a zúčastněných ústředních orgánů.

Přesunout nahoru