Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Účinnost od 27.12.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český úřad geodetický a kartografický

vydal v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce

1. výnos ze dne 1. srpna 1974 č. 4000/1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích v působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky hospodářských organizací v působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického, ve kterých se na základě rozhodnutí tohoto úřadu uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128.

Výnos se nevztahuje

— na redaktory-novináře závodních časopisů

— na provozní pracovníky v ubytovacích a stravovacích zařízeních

— na pracovníky maloobchodních prodejen výroby (tzv. průmyslových prodejen)

— na učitele podnikových technických škol a podnikových institutů

— na pracovníky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí Český úřad geodetický a kartografický.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti

— výnos Ústřední správy geodézie a kartografie ze dne 18. listopadu 1967 č. 1000/1967-21-352, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích v oboru působnosti Ústřední správy geodézie a kartografie (reg. v částce 5/1968 Sb.), včetně jeho doplňků

— ustanovení § 5 odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru

— výnos Ústřední správy geodézie a kartografie ze dne 15. září 1964 č. 8102/1964-13-352 o úpravě platových poměrů pracovníků oborového racionalizačního střediska (nyní výpočtového střediska), ve znění výnosu Ústřední správy geodézie a kartografie ze dne 31. srpna 1967 č. 2777/1967-21-352, o úpravě katalogu pracovníků strojních početních stanic

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích

— opatření Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 15. dubna 1969 č. 1207/1969-2 k provedení výnosu ministerstva práce a sociálních věcí ČSSR ze dne 20. března 1969 o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic

— výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 31. října 1973 č. 6264/1973-3 o některých odchylkách v odměňování pracovníků střediska pro výstavbu metra národního podniku Geodézie Praha;

2. výnos ze dne 1. srpna 1974 č. 4050/1974 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického.

Výnos se vztahuje na dělníky, řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, hlídače, vrátné a členy závodních stráží v hospodářských organizacích v působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického, v kterých se na základě rozhodnutí tohoto úřadu uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128.

Výnos se nevztahuje na provozní pracovníky v ubytovacích a stravovacích zařízeních a na pracovníky závodní požární ochrany.

Výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí Český úřad geodetický a kartografický.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti

— výnos Ústřední správy geodézie a kartografie č. 1050/1967-21-352 ze dne 15. dubna 1967 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích v oboru působnosti Ústřední správy geodézie a kartografie

— vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách

— vyhláška č. 200/1958 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích

— výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy, reg. v částce 1/1969 Sb.), s výjimkou jeho přílohy č. 2

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 19. února 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 11/1969 Sb.)

— výnos Ústřední správy geodézie a kartografie č. 911/1969-2 ze dne 24. března 1969 o odměňování řidičů a závozníků silničních motorových vozidel

ustanovení § 5 odst. 1 první věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru

— výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 31. října 1973 č. 6264/1973-3 o některých odchylkách v odměňování pracovníků střediska pro výstavbu metra národního podniku Geodézie Praha.

Český úřad geodetický a kartografický vydal v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 20. srpna 1976 č. 4734/1976-23 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1976. Tímto dnem pozbyly účinnosti ustanovení § 19 odst. 3 a příloha č. 5 výnosu Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 1. srpna 1974 č. 4050/1974, o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického, registrovaného v částce 27/1974 Sbírky zákonů.

Přesunout nahoru