Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c27/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1974
Platnost od 27.12.1974
Účinnost od 01.11.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací

— výnos ze dne 30. září 1974 čj. 16 399/74-V/4 o odměňování dělníků národního podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna,

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 28. června 1977 čj. 9888/77-Va/3, pozbývá platnosti výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 30. září 1974 čj. 16 399/74-Va/4 o odměňování dělníků v n. p. Gramofonové závody Loděnice u Berouna (reg. v částce 27/1974 Sb.).

— výnos ze dne 30. září 1974 čj. 16 400 74-V/4 o odměňování technickohospodářských pracovníků národního podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna.

Výnos se vztahuje na dělníky, řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, hlídače, vrátné a členy závodních stráží v národním podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna, v němž se na základě rozhodnutí ministerstva uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128.

Oba výnosy nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 1974.

V národním podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna pozbývají platnosti tyto předpisy:

— výnos ministerstva kultury a informací ze dne 30. dubna 1968 čj. 7777/68-V/2, o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích (organizacích) v oboru působnosti ministerstva kultury a informací (reg. v částce 25/1968 Sb.) ve znění výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 31. prosince 1971 čj. 18 386/71-V/2 (reg. v částce 7/1972 Sb.),

— výnos ministerstva kultury a informací ze dne 28. dubna 1967 čj. 3670/67, o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků některých organizaci v oboru působnosti ministerstva kultury a informací (reg. v částce 22/1967 Sb.) ve znění výnosu ze dne 28. listopadu 1968 čj. 16 139/68-V/2 (reg. v částce 45/1968 Sb.), výnosů ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 22. května 1969 čj. 7546/69-V/2 (reg. v částce 25/1969 Sb.), ze dne 29. září 1971, čj. 13 997/71-V/2 (reg. v částce 32/1971 Sb.) a ze dne 17. listopadu 1971 čj. 15 976/71-V/2 (reg. v částce 4/1972 Sb.),

— vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných,

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách,

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích,

— výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968, o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (Věstník č. 1 ministerstva dopravy, reg. v částce 1/1969 Sb.) s výjimkou přílohy č. 2,

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 19. února 1969, o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 11/1969 Sb.).

Do uvedených výnosů lze nahlédnout na národním podniku Gramofonové závody, Loděnice u Berouna a na ministerstvu kultury České socialistické republiky.

Přesunout nahoru