Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c24/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1974
Platnost od 20.12.1974
Účinnost od 20.12.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. a § 34 zákona č. 19/1966 Sb. výnos ze dne 28. srpna 1974 čj. 4841/1974-II-2 o nomenklaturách skupin, oborů a zaměření studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných a odborných školách.

Výnosem se zrušují

1. výnos ministerstva školství a kultury ze dne 29. února 1960, kterým se upravují nomenklatury skupin, směrů a oborů studia na vysokých školách a odborných školách a doplňuje postup při plánování potřeby nových odborných kádrů z vysokých a odborných škol (částka 13/1960 Ú. l.),

2. výnos ministerstva školství z 31. března 1967 čj. 14 116/67, kterým se upravují nomenklatury skupin a oborů studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných a odborných školách (uveřejněný pod č. 7/1967 Ú. v. ČSSR a v sešitě 14/1967 Věstníku MŠ a MK) ve znění výnosu ze dne 2. srpna 1967 čj. 25 349/1967 (uveřejněného pod č. 24/1967 Ú. v. ČSSR) a výnosu ze dne 22. prosince 1968 (uveřejněného pod č. 18/1968 Ú. v. ČSSR).

Výnos bude uveřejněn v částce 10/1974 Ú. v. SSR a lze do něj nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a v ministerstvu školství SSR.

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány výnos ze dne 29. června 1977 čj. 6512/1977 V/2, kterým se mění výnos o nomenklaturách skupin, oborů a zaměření studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných a odborných školách ze dne 28. srpna 1974 čj. 4841/1974-II-2.
Výnosem se nahrazuje dosavadní oddíl 1 Nomenklatury skupin, oborů a zaměření studia na vysokých školách - přílohy výnosu ministerstva školství Slovenské socialistické republiky ze dne 28. srpna 1974 čj. 4841/1974-II-2 o nomenklaturách skupin, oborů a zaměření studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných a odborných školách, uveřejněného pod č. 10/1974 Ú. v. SSR a v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultury SSR“, str. 87, registrovaného v částce 24/1974 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1977. Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku SSR a v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultury SSR“, v sešitě 8 ze dne 31. srpna 1977. Do výnosu lze nahlédnout ve všech odborech školství ONV, KNV a NV hl. města SSR Bratislavy a na všech vysokých školách ve Slovenské socialistické republice.

Přesunout nahoru