Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c24/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1974
Platnost od 20.12.1974
Účinnost od 01.01.1975
Zrušeno k 15.10.1990 (383/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo vnitra

vydalo podle § 7 písm. a) zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany a federálním ministerstvem dopravy nařízení ministra vnitra ČSSR č. 31 ze dne 29. července 1974, kterým se vydávají směrnice pro udělení výjimek ze zákazu fotografování, filmování, zakreslování a jiného zaznamenávání z letadel a balónu, s účinností od 1. ledna 1975.

Směrnice upravují postup při předkládání žádostí o povolení výjimky ze zákazu fotografování, filmování, zakreslování či jiného zaznamenávání pro účely veřejného zpravodajství nebo z jiného zvláštního zřetele hodného důvodu ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, stanoví náležitostí a obsah žádosti o povolení výjimky, povinnosti žadatelů, provozovatelů a velitelů letadel, jakož i oprávnění dozorčích orgánů federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva národní obrany v případech, kdy nebudou dodrženy podmínky stanovené v povolení.

Do tohoto nařízení je možné nahlédnout na krajských správách Sboru národní bezpečností a na federálním ministerstvu vnitra.

Přesunout nahoru