Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c24/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1974
Platnost od 20.12.1974
Účinnost od 01.11.1974
Zrušeno k 01.10.1982 (o1/c7/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev,

— výnos ze dne 9. října 1974 č. j XI/1-21 924/1974 o odměňování dělníků a technickohospodářských pracovníků Státní tiskárny cenin.

Výnos zrušil výnos federálního ministerstva financí ze dne 1. března 1973 č. j. XI/1-884/73, reg. v částce 7/1973 Sb.

Ve výnosu je uvedeno zrušení dalšího výnosu, který však nebyl registrován ve Sbírce zákonů;

Do obou výnosů, které nabyly účinnosti dnem 1. listopadu 1974, lze nahlédnout ve federálním ministerstvu financí a ve Státní tiskárně cenin.

Přesunout nahoru