Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c2/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 19.02.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo směrnice ze dne 10. srpna 1973 pod čj. E/PM-271.2-25. 6.1973, jimiž se mění směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 24. července 1968, čj. LP-271.2-29. 6. 1968 (závazné opatření č. 25/ 1968 Věstníku MZ - oznámeny v částce 28/1968 Sb.), o dárcovství krve.

Těmito směrnicemi se rozšiřuje pracovní volno s náhradou mzdy dárcům při odběru krve a plasmaferese na dobu celé směny připadající na kalendářní den, v němž došlo k odběru krve nebo plasmaferese.

Směrnice byly přetištěny v částce 10-12 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR jako závazné opatření č. 24/1973. Do směrnic lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR a v odboru zdravotnictví NV hl. města Prahy a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Přesunout nahoru