Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c2/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 01.02.1974
Zrušeno k 01.05.1977 (o15/c12/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos č. HČ-342/6/14-73 ze dne 24. ledna 1974 o platové úpravě příslušníků veřejných požárních útvarů a požárníků z povolání ve veřejných požárních sborech.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1974. Lze do něj nahlédnout na hospodářské správě ministerstva vnitra ČSR, na krajských inspekcích KNV, na městské inspekci požární ochrany Národního výboru hl. města Prahy, na městských inspekcích požární ochrany národních výborů měst Brna, Ostravy a Plzně a na okresních inspekcích požární ochrany ONV.

Zrušuje se výnos ministerstva vnitra ze dne 8. listopadu 1961 č. F-7655/20-61 o platové úpravě příslušníků veřejných požárních útvarů a požárníků z povolání ve veřejných požárních sborech (reg. v částce 72/1961 Sb.).

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos čj. HČ-574/14-1974 ze dne 28. února 1975, kterým se mění a doplňuje platový řád příslušníků veřejných požárních útvarů a požárníků z povolání ve veřejných požárních sborech, který byl vydán výnosem ministerstva vnitra České socialistické republiky čj. HČ-342/6/14-73 ze dne 24. ledna 1974 (reg. v částce 2/1974 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 28. února 1975. Lze do něj nahlédnout na hospodářské správě ministerstva vnitra ČSR, na krajských inspekcích požární ochrany KNV, na městské inspekci požární ochrany Národního výboru hl. města Prahy, na městských inspekcích požární ochrany národních výborů měst Brna, Ostravy a Plzně a na okresních inspekcích požární ochrany ONV.

Přesunout nahoru