Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c2/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Účinnost od 01.02.1974
Zrušeno k 01.01.1985 (124/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos, jímž se vydává klasifikační řád pro školy poskytující střední a vyšší vzdělání včetně zařízení pro výchovu učňů ze dne 28. prosince 1973 čj. 31 568/73-210.

Výnos upravuje klasifikaci prospěchu a chování žáků a učňů, pochvaly a jiná opatření k posílení kázně žáků a učňů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1974 a zrušuje se jím výnos ministerstva školství o hodnocení prospěchu a chování, o pochvalách a jiných opatřeních k posílení kázně v zařízeních pro výchovu učňů, na středních školách pro pracující, odborných školách, středních odborných školách, středních všeobecně vzdělávacích školách a konzervatořích ze dne 24. února 1968 čj. 8634/68-II/5, publikovaný ve Věstníku MŠ a MKI 1968, str. 140 a registrovaný v částce 10/1968 Sb., ve znění výnosu ze dne 31. července 1969 čj. 24 923/69-II/3a, který byl publikován ve Věstníku MŠ a MK 1969, str. 100 a registrován v částce 36/1969 Sb. Dále se zrušuje čl. 2 odst. 1 směrnice ministerstva školství o organizaci konzervatoří a studiu na nich ze dne 29. července 1968 čj. 24 257/68-III/2, která je publikována ve Věstníku MŠ a MKI 1968, str. 325 a registrována v částce 34/1968 Sb.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit 1/1974; lze do něj nahlédnout ve školách a zařízeních pro výchovu učňů, v odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 29. července 1980 čj. 22 927/80-210, kterým se mění a doplňuje klasifikační řád pro školy poskytující střední a vyšší vzdělání včetně zařízení pro výchovu učňů ze dne 28. prosince 1973 čj. 31 568/73-210, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerství kultury ČSR, sešit č. 1/1974 a oznámený v částce 2/1974 Sb. Výnos upravuje nově zejména výchovná opatření. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1980 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 8/1980; lze do něj nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru