Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c2/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zahraničního obchodu a federální ministerstvo financí

vydaly společný výnos ze dne 13. prosince 1973 o majetkových účastech na podnikání v zahraničí.

Výnos byl vydán federálním ministerstvem zahraničního obchodu podle ustanoveni § 1, 2 a 8 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a § 36 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a federálním ministerstvem zahraničního obchodu spolu s federálním ministerstvem financí v dohodě se Státní bankou československou a ve spolupráci s ministerstvy financí ČSR a SSR podle ustanovení § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.

Výnosem se stanoví režim povolování zřízení majetkových účastí na podnikání v zahraničí, náležitosti žádosti o povolení a základní povinnosti československých účastníků.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.

Výnosem byl zrušen výnos ministra zahraničního obchodu a ministra financí ČSSR ze dne 8. září 1969 č. 15 Věstníku MZO, řada II., o udělování povolení k provozování československých afilací v zahraničí.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu v částce 12/1973. Výnos byl rozeslán všem organizacím oprávněným k zahraničně obchodní činnosti a příslušným ústředním orgánům a je k nahlédnutí u uvedených organizací a u federálního ministerstva zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru