Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c2/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1974
Platnost od 19.02.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr spravedlnosti Slovenské socialistické republiky

vyhlásil ve Sbírce rozkazů ministra spravedlnosti SSR č. 12/1973 úplné znění Řádu výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených později vydanými předpisy (RMS č. 29/1971, 15/1972, 16/1972, 7/1973 a 9/1973).

Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech je základním prováděcím předpisem k zákonu č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Upravuje podrobněji výkon trestu odnětí svobody tak, aby byl v souladu s účelem výkonu trestu podle § 1 citovaného zákona.

Úplné znění citovaného řádu bylo uveřejněno ve Sbírce rozkazů ministra spravedlnosti SSR pod č. SZNV 1293/40-1973 ze dne 28. 8. 1973 a je k nahlédnutí na správě Sboru nápravné výchovy SSR, v nápravně výchovných ústavech a na krajských prokuraturách na území SSR.

Přesunout nahoru