Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c18/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 18/1974
Platnost od 30.10.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 17. května 1974 čj. Z-10 949/1973-B/1 o hlášení a evidenci nemocí z povolání, profesionálních otrav a jiných poškození zdraví při práci.

Výnos obsahuje údaje o oznamování, ověřování a uznávání nemocí z povolání, profesionálních otrav a jiných poškození zdraví při práci, jakož i údaje o evidenci a statistickém zpracování příslušných hlášení.

Výnos je uveřejněn v částce 7-8/1974 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV, odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru