Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c18/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 18/1974
Platnost od 30.10.1974
Účinnost od 01.06.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo

1. podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a s Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 2. května 1974, kterým se mění výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 30. dubna 1971 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu (č. 3/1971 Věstníku MO ČSR) - reg. v částce 27 Sb. z roku 1971.

Uvedený výnos zpřesňuje přiznávání osobních platů. Nabyl účinnosti dnem 1. června 1974.

Byl uveřejněn pod poř. č. 1 v částce 3 Věstníku ministerstva obchodu ČSR;

2. po dohodě s Úřadem pro vynálezy a objevy a po projednání s Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu na základě § 145 odst. 2 písm. d) a § 147 odst. 1 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech a zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech, směrnice ze dne 29. dubna 1974 pro řízení a organizaci vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí v podřízených organizacích.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. června 1974. Byly uveřejněny pod poř. č. 2 v částce 3 Věstníku ministerstva obchodu ČSR.

Do Věstníku ministerstva obchodu ČSR lze nahlédnout v odborech obchodu a cestovního ruchu krajských a okresních národních výborů a v ministerstvu obchodu ČSR.

Přesunout nahoru