Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c16/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1974
Platnost od 04.10.1974
Účinnost od 01.11.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí SSR výnos čj. PO-104/3-1974 ze dne 1. srpna 1974 o hodnostech a funkcích pracovníků požární ochrany.

Ve výnosu se stanoví hodnosti v systému požární ochrany, podmínky pro jmenování a povyšování do hodností a maximální hodnosti pro jednotlivá funkční místa pracovníků požární ochrany.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1974.

Tento výnos se vyhlašuje v Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky a lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky a na okresních a krajských národních výborech.

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky vydalo podle § 22 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky výnos ze dne 27. ledna 1978 čj. PO-114/3-1978 o hodnostech pracovníků požární ochrany. Tímto výnosem se zrušuje výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 1. srpna 1974 čj. PO-104/3-1974 (č. 7/1974 Ú. v. SSR) o hodnostech a funkcích pracovníků požární ochrany (reg. v částce 16/1974 Sb.). Výnos o hodnostech pracovníků požární ochrany se vztahuje na pracovníky požární ochrany ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, inspekcí požární ochrany národních výborů, příslušníky veřejných požárních útvarů a příslušníky závodních požárních útvarů. Výnos bude publikován v Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru