Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c16/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1974
Platnost od 04.10.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ústředním výborem Svazu družstevních rolníků České socialistické republiky na základě zmocnění vládou České socialistické republiky daného jejím usnesením ze dne 5. prosince 1973 č. 317 podle § 137 odst. 4 zákoníku práce výnos ze dne 1. března 1974 čj. 50/74-I o organizaci a výkonu společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech.

Výnos v souladu se zásadami stanovenými vládou ČSR ukládá ústřednímu výboru Svazu družstevních rolníků České socialistické republiky odpovědnost za organizaci řízení a koordinaci činnosti na úseku společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v jednotných zemědělských družstvech; ústřední výbor zabezpečuje společenskou kontrolu prostřednictvím orgánů jím nově zřízených (družstevní krajští inspektoři společenské kontroly) i orgánů již existujících (okresní výbory Svazu družstevních rolníku ČSR, v JZD komise bezpečnosti práce družstva).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1974; nezrušují se jím žádné dřívější předpisy.

Výnos bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky v částce 11-12/1974 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky.

Přesunout nahoru