Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c16/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1974
Platnost od 04.10.1974
Účinnost od 04.10.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnosy ze dne 1. srpna 1974:

1. čj. 21 501/74-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol řízených národními výbory;

2. čj. 21 502/74-42 o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol řízených národními výbory;

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 28. července 1980 čj. 21 349/80-42, kterým se mění výnos ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 502/74-42 o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol řízených národními výbory. Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980. Výnos bude uveřejněn ve Věstníku MŠ a MK.

Výnos ze dne 5. ledna 1983 čj. 32 435/82-42 nabyl účinnosti dnem 1. března 1983 a tímto dnem pro dělníky, na něž se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 502/74-42 o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol řízených národními výbory (Věstník MŠ a MK ČSR sešit 9/1974, reg. v částce 16/1974 Sb.).

3. čj. 21 503/74-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory;

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 30. září 1982 čj. 22 965/82-42, pozbývá platnosti výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 053/74-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory (Věstník ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR sešit 9/1974, reg. v částce 16/1974 Sb.).

4. čj. 21 504/74-42 o odměňování dělníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 2. ledna 1980 čj. 35 675/79-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 504/74-42 o odměňování dělníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory. Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980. Výnos bude uveřejněn ve Věstníku MŠ a MK.

Pro dělníky, na něž se vztahuje výnos ze dne 5. října 1982 čj. 22 966/82-42, pozbývá platnosti výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 1. srpna 1974 čj. 21 504/74-42 o odměňování dělníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory (Věstník ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR sešit 9/1974, reg. v částce 16/1974 Sb.).

Tyto výnosy nabývají v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí ministerstvo školství České socialistické republiky, a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1974, seš. č. 9, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních (obvodních) národních výborů a na rektorátech vysokých škol.

Přesunout nahoru