Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c16/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1974
Platnost od 04.10.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvy práce a sociálních věcí ČSR a SSR, ministerstvy výstavby a techniky ČSR a SSR a Ústřední radou odborů podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sto., o posobnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce výnos č. 2 ze dne 30. srpna 1974 o odměňování technickohospodářských pracovníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a v útvarech hlavních architektů.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v samostatných projektových a inženýrských organizacích a v útvarech hlavních architektů, ve kterých se na základě rozhodnutí nadřízeného ústředního orgánu, popř. krajského národního výboru, Národního výboru hlavního města Prahy nebo Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy ověřuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193.

Výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí nadřízený ústřední orgán.

Přesunout nahoru