Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o21/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Účinnost od 13.09.1974
Zrušeno k 31.01.1985 (o9/c1/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvy práce a sociálních věcí, zdravotnictví a vnitra Slovenské socialistické republiky a Slovenskou odborovou radou podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 30. dubna 1974 čj. 4597/1974-IX/3, kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele a vychovatele (ze dne 31. srpna 1972 čj. 9600/1972-VIII/2, uveřejněný v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1972, sešit 10, registrovaný v částce 24/1972 Sb.).

Výnosem se provádějí některá platová zlepšení: zrušuje se pracovní třída VII a příslušní pracovníci se zařazují do pracovní třídy II; zvyšují se některé příplatky za práci třídního učitele; zvyšuje se základní plat učitelům odborných předmětů, dílenského vyučování a praktického a odborného výcviku, kteří mají učňovské zkoušky; rozšiřuje se přiznávání příplatků za noční pohotovost a dozor též na pomocné vychovatele a zahrnují se do úpravy platové podmínky okresních metodiků v okresních pedagogických střediscích.

Výnosem byl zrušen výnos ministerstva školství SSR ze dne 21. července 1973 čj. 7800/1973-VIII/2, kterým se stanoví pracovní a platové podmínky okresních metodiků v okresních pedagogických střediscích („Zvesti MŠ a MK SSR“ 1973, sešit 8, reg. v částce 28/1973 Sb.).

Výnos bude uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, v sešitě 7 ze dne 31. července 1974 a lze do něj nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství SSR.

Přesunout nahoru