Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o20/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Účinnost od 13.09.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dřevařského průmyslu, lesního a vodního hospodářství podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 29. ledna 1974 čj. OELH 4038/416/73-EP o odměňování dělníků stavebních závodů a závodů lesnicko-technických melioraci - hrazení bystřin v organizacích státních lesů v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky.

Ve výnosu se uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128 a vztahuje se na dělníky, řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, strážné, vrátné a členy závodních stráží stavebních závodů a závodů lesnicko-technických melioraci - hrazení bystřin v organizacích státních lesů v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky.

Tento výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který stanoví ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 1-2/1974. Lze do něj nahlédnout na uvedeném ministerstvu.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dřevařského průmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 17. května 1978 čj. 230-290/40/78 EP, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. ledna 1974 čj. OELH-4038/416/73 EP o odměňování dělníků stavebních závodů a závodů lesnickotechnických meliorací hrazení bystřin v organizacích státních lesů v oboru působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky (reg. v částce 14/1974 Sb.).

Přesunout nahoru