Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c14/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Účinnost od 01.09.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos, jímž se upravují nomenklatury skupin, oboru a zaměření studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných a odborných školách ze dne 29. července 1974, čj. 19 781/74-210.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1974; zrušují se jím

— výnos ministerstva školství a kultury ze dne 29. února 1960, jímž se upravují nomenklatury skupin, směrů a oborů studia na vysokých a odborných školách a doplňuje postup při plánování potřeby nových odborných kádrů z vysokých a odborných škol (částka 13/1960 Ú. l.);

— výnos ministerstva školství č. 7/1967 Ú. v., jímž se upravují nomenklatury skupin a oborů studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných a odborných školách, ve zněni výnosů č. 24/1967 Ú. v., č. 18/1968 Ú. v. a č. 8/1970 Ú. v. ČSR;

— čl. V odst. 3 směrnic ministerstva školství ČSR o vysokoškolském studiu učitelství pro mateřské školy, vychovatelství a učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péče ze dne 18. června 1970 čj. 20 566/70 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1970, str. 61).

Výnos bude uveřejněn v částce 6/1974 Ústředního věstníku ČSR a lze do něj nahlédnout na okresních a krajských národních výborech, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Zrušuje se část II přílohy výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 29. 7. 1974 čj. 19 781/74-213, jímž se upravují nomenklatury skupin, oborů a zaměření studia na vysokých školách, konzervatořích, středních odborných školách a odborných školách, uveřejněného v částce 6/1974 Ústředního věstníku ČSR a oznámeného v částce 14/1974 Sbírky zákonů.

Přesunout nahoru