Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c13/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1974
Platnost od 28.08.1974
Účinnost od 17.06.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český svaz výrobních družstev

vydal směrnice č. 29/1974, kterými se mění a doplňují směrnice o slučování, delimitaci a zrušování výrobních družstev, a doplněk k těmto směrnicím č. 36/1974.

Směrnice č. 29/1974 nabyly účinnosti dnem 17. června 1974 a jsou uveřejněny ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 11/1974. Doplněk č. 36/1974 nabyl účinnosti dnem 12. července 1974 a byl uveřejněn ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 14/1974. Těmito směrnicemi a doplňkem k nim se ruší část II. směrnic č. 70/1971 Českého svazu výrobních družstev o slučování, delimitaci a zrušování výrobních družstev likvidací, registrovaných v částce 11/1971 Sb. a nově se upravují podmínky a postup při změnách a převodech výrobních programů a při delimitacích provozoven mezi českými organizacemi výrobního družstevnictví navzájem a mezi českými organizacemi výrobního družstevnictví a organizacemi řízenými jinými resorty.

Do směrnic i doplňku lze nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Hybernská 18, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (Městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Přesunout nahoru