Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c13/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1974
Platnost od 28.08.1974
Účinnost od 01.08.1974
Zrušeno k 01.09.1985 (59/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s Českým výborem odborového svazu pracovníků školství a vědy podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), dne 27. června 1974 pod čj. 18 679/74-24 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice o kvalifikaci výchovných pracovníků na školách a výchovných zařízeních čj. 18 382/72-24 ze dne 22. srpna 1972, publikované ve Věstníku MŠ a MK, roč. 1972, str. 156 a registrované ve Sbírce zákonů ČSSR, částka 23.

Směrnice stanoví vzdělání učitelů požadované pro vyučování občanské nauce na školách poskytujících základní vzdělání.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. srpna 1974 a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1974, sešit 8, do kterého lze nahlédnout na všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru