Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c13/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1974
Platnost od 28.08.1974
Účinnost od 31.05.1974
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 31. května 1974 čj. 18 000/74-42 o změně a doplnění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád), Věstník MŠ a MK ČSR 1972, sešit 9, reg. v částce 25/1972 Sb.

Uvedený výnos zejména mění § 2 odst. 2 platového řádu v tabulce, kde se vypouští ustanovení o pracovní třídě VII a výchovná práce ve školních družinách a školních klubech se začleňuje do pracovní třídy II, v § 4 odst. 3 a v § 21 odst. 3 pojem vyučení nahrazuje vykonáním závěrečné učňovské zkoušky a v § 10 odst. 1 zvyšuje příplatky za práci třídních učitelů.

Výnos o změně a doplnění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád), nabývá účinnosti dnem 31. května 1974 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1974, seš. 7, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních (obvodních) národních výborů a u ředitelství škol.

Přesunout nahoru