Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c13/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1974
Platnost od 28.08.1974
Účinnost od 31.05.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 31. května 1974 čj. 18 000/74-42 o změně a doplnění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád), Věstník MŠ a MK ČSR 1972, sešit 9, reg. v částce 25/1972 Sb.

Uvedený výnos zejména mění § 2 odst. 2 platového řádu v tabulce, kde se vypouští ustanovení o pracovní třídě VII a výchovná práce ve školních družinách a školních klubech se začleňuje do pracovní třídy II, v § 4 odst. 3 a v § 21 odst. 3 pojem vyučení nahrazuje vykonáním závěrečné učňovské zkoušky a v § 10 odst. 1 zvyšuje příplatky za práci třídních učitelů.

Výnos o změně a doplnění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád), nabývá účinnosti dnem 31. května 1974 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1974, seš. 7, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních (obvodních) národních výborů a u ředitelství škol.

Přesunout nahoru