Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c13/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1974
Platnost od 28.08.1974
Účinnost od 01.10.1974
Zrušeno k 01.05.1990 (106/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky

vydal podle § 19 odst. 2 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění zákona č. 139/1970 Sb. pod čj. HA 557/74 dne 20. 8. 1974 opatření, jímž určil odchylně od ust. § 14 odst. 3 cit. zákona příslušnost pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů, v nichž je žadatelem IMEX dovoz a vývoz - obchodní podnik Praha a které se týkají jeho odštěpného závodu v Bratislavě.

Podle zmíněného opatření je příslušnou pro projednávání a rozhodování uvedených hospodářských sporů Státní arbitráž pro hlavní město SSR Bratislavu v Bratislavě.

Uvedené opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 1974.

Do opatření lze nahlédnout u Státní arbitráže Československé socialistické republiky, u Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v Praze a u Státní arbitráže pro hlavní město SSR Bratislavu v Bratislavě.

Přesunout nahoru