Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c12/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1974
Platnost od 25.07.1974
Účinnost od 01.08.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnice o zřizování tříd gymnasií se zaměřením na matematiku ze dne 28. června 1974, čj. 19 083/74-24.

Směrnice upravují zřizování tříd se zaměřením na matematiku na přírodovědné větvi gymnasií. V těchto třídách se poskytují žákům hlubší znalosti a dovednosti z matematiky a fyziky s cílem podchytit matematicky talentovanou mládež.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. srpna 1974; zrušují se jimi směrnice o zřizování speciálních tříd středních všeobecně vzdělávacích škol pro žáky nadané v matematice a fyzice ze dne 25. srpna 1967, čj. 16 714/67-II/1, které byly publikovány ve Věstníku MŠ a MKI 1967, str. 228 a registrovány v částce 36/1967 Sb.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č, 7/1974 a lze do nich nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Výnos ze dne 27. července 1979 čj. 22 836/79-210 nabývá účinnosti dnem 1. září 1979; zrušuje se jím učební plán tříd gymnázií se zaměřením na matematiku uveřejněný v příloze směrnic o zřizování tříd gymnázií se zaměřením na matematiku ze dne 28. června 1974 čj. 19 083/74-24 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1974, str. 85, oznámené v částce 12/1974 Sb.).

Přesunout nahoru