Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c11/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Účinnost od 04.07.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo:

1. výnos o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v oboru působnosti min. lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice ze dne 31. srpna 1973 čj. 21 675/4005/OE/73.

Výnos nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR;

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 023/083/OE/75, kterým se mění a doplňují výnosy ze dne 15. června 1973 čj. 21 457/2504/73, o odměňování dělníků v organizacích státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, a ze dne 31. srpna 1973 čj. 21 675/4005/OE/73, o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory ČSR. Výnos je uveřejněn v částce 3/1975 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 2.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 14. 12. 1979 čj. 60 391/1954/OEVH/3/79, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 31. 8. 1973 čj. 21 675/4005/OE/73 (reg. v částce 11/1974 Sb.) o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980, byl rozeslán organizacím, jímž je určen a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v částce 4/1980 pod poř. č. 7.

Oba výnosy byly rozeslány uvedeným vodohospodářským organizacím; lze do nich nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR.

Přesunout nahoru