Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c11/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydalo podle § 4 a § 65 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti, federálních ministerstev, a § 40 vlád. nařízení č. 66/1965 Sb. ve znění nařízení vlády č. 60/1970 Sb., kterým se provádí zákoník práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvy zdravotnictví ČSR a SSR, jakož i s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 2/74 ze dne 8. 4. 1974 o poskytování ochranných nápojů pracovníkům ve zvlášť ztížených pracovních podmínkách.

Vydáním tohoto výnosu se zrušují:

1. Pokyny býv. ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, jimiž se vydává seznam horkých provozů pro účely poskytování ochranných nápojů (čj. 100/1252/64 ze dne 25. 7. 1964).

2. Výnos č. 7/1964 býv. ministerstva všeobecného strojírenství o poskytování teplých nápojů pracovníkům montážních závodů ministerstva všeobecného strojírenství (čj. M/5486/64 ze dne 11. 6. 1964).

3. Směrnice č. 40/1964 býv. MVS o poskytování teplých a ochranných nápojů zaměstnancům pracujícím ve zvlášť ztížených pracovních podmínkách (čj. OTS/473/64 z 11. 6. 1964).

4. Směrnice býv. MTS č. 24/1964 ze dne 22. 2. 1964 - poskytování ochranných nápojů při práci v horkých provozech.

5. Směrnice býv. MTS č. 25/1964 ze dne 22. 2. 1964 - poskytování teplých nápojů pracovníkům na externích motážních pracovištích.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, na generálních ředitelstvích výrobně hospodářských jednotek a na ředitelstvích přímo řízených organizací. Výnos bude uveřejněn v plném znění v čísle 3/1974 Věstníku federálního ministerstva všeobecného strojírenství.

Účinnost tohoto výnosu nastává dnem 1. 7. 1974.

Přesunout nahoru