Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c11/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo podle § 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a § 36 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvy zdravotnictví ČSR a SSR, Českým báňským úřadem, Slovenským báňským úřadem, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 2/1974 ze dne 6. 5. 1974 čj. 033/184/73 o poskytování ochranných nápojů pracovníkům ve zvlášť ztížených pracovních podmínkách.

Výnos je v souladu se Směrnicemi ministerstva zdravotnictví č. 30/1963 o poskytování ochranných nápojů při práci v horkých provozech (Hygienické předpisy, svazek 26/1964) a platí pro všechny organizace resortu hutnictví a těžkého strojírenství. Jako ochranné nápoje lze poskytnout nápoje uvedené v příloze výnosu. Ochranné nápoje se poskytují pracovníkům bezplatně, pracují-li v prostředí, kde dochází k úbytku tekutin, jakož i v prostředí nadměrně ztíženém nízkou teplotou. Konkrétní práce a pracoviště, na nichž jsou ochranné nápoje poskytovány, určí jednotlivé organizace s příslušnými orgány ROH a ve spolupráci se závodním (obvodním) lékařem.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1974 a zrušuje

1. Pokyny býv. ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, jimiž se vydává seznam horkých provozů pro účely poskytování ochranných nápojů (čj. 100/1252/64 ze dne 25. 7. 1964).

2. Výnos č. 7/1964 býv. ministerstva všeobecného strojírenství o poskytování teplých nápojů pracovníkům montážních závodů ministerstva všeobecného strojírenství (čj. M/5486/64 ze dne 11. 6. 1964).

3. Směrnice č. 40/1964 býv. MVS o poskytování teplých a ochranných nápojů zaměstnancům pracujícím ve zvlášť ztížených pracovních podmínkách (čj. OTS/473/64 z 11. 6. 1964).

4. Směrnice býv. MTS č. 24/1964 ze dne 22. 2. 1964 - poskytování ochranných nápojů při práci v horkých provozech.

5. Směrnice býv. MTS č. 25/1964 ze dne 22. 2. 1964 - poskytování teplých nápojů pracovníkům na externích montážních pracovištích.

Výnos je v celém znění uveřejněn ve Zpravodaji FMHTS č. 4/1974 a je k nahlédnutí na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství.

Přesunout nahoru