Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c10/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1974
Platnost od 21.06.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, federálním ministerstvem dopravy, ústředním výborem Svazu požární ochrany Slovenské socialistické republiky a Slovenskou státní pojišťovnou výnos ze dne 9. dubna 1974 čj. PO-191/3-1974 o ochraně úrody před požáry.

Výnos obsahuje úkoly orgánů, organizací, vedoucích pracovníků a občanů z hlediska požární ochrany v době přípravy sklizně úrody, v době sklizně úrody a po sklizni úrody.

Výnosem se zrušují:

a) vyhláška pověřenectva vnitra ze dne 30. května 1949 č. 609 Ú. v., o zákazu hromadění stohů a zásob hořlavých plodin mezi stavbami;

b) vyhláška pověřenectva vnitra ze dne 25. května 1950 č. 326 Ú. v., o úpravě požární bezpečnosti při výmlatech.

Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky a lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky, na krajských národních výborech a okresních národních výborech - inspekcích požární ochrany.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1974.

Přesunout nahoru