Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c10/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1974
Platnost od 21.06.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo k provedení odd. II odst. 5 písm. b) usnesení vlády ČSSR ze dne 13. září 1973 č. 271, o dalším postupu realizace přestavby cen v oblasti stavební výroby a montážních prací, podle § 53 písm. d) zákona č. 133/1971 Sb., o působnosti federálních ministerstev, pokyny č. 1 ze dne 26. března 1974 k vypracování soustavy indexů pro převod nákladu staveb na cenovou úroveň platnou od 1. ledna 1976.

Účelem pokynů je umožnit a zajistit v souvislosti se stanovením nové cenové úrovně staveb (stavebních a montážních prací, výrobků, výkonů a výdajů) k 1. lednu 1976 převedení na tuto cenovou úroveň celkových nákladů zahrnutých do propočtů a souhrnných rozpočtů staveb zahájených po 31. 12. 1970, k 31. 12. 1975 rozestavěných a nákladů odbytových rozpočtů (odbytových nákladů) staveb nebo částí staveb, které budou realizovány po 1. 1. 19.76 (platí i pro převedení nákladů částí staveb, které budou realizovány po 1. 1. 1976 u staveb, jejichž zahájení spadá do období před 1. 1. 1971). K tomu účelu se použije soustavy indexů, pokud nebude možno použít velkoobchodních cen. Současně je účelem pokynů zabezpečit jednotný věcný a časový postup orgánů a organizací při vypracování převodních indexů s cílem využít výsledků převodu celkových nákladů staveb zahrnutých do propočtů a rozpočtů již při přípravě prováděcího plánu investiční výstavby na rok 1976.

Pokyny nabyly účinnosti dnem vydání, tj. 26. března 1974.

Pokyny budou uveřejněny v částce 1-2 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky ČSR a SSR, ročník VI/1974.

Přesunout nahoru