Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c1/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1974
Platnost od 13.02.1974
Účinnost od 01.01.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 3. prosince 1973, čj. 17 177/73-V/2, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. října 1968, čj. 14 999/68-V/2, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých kulturních organizací (reg. v částce 43/1968 Sb.).

Výnosem se ruší příloha č. 1 (seznam organizací) a příloha č. 2 (nomenklatura funkcí technických, odborných a administrativních pracovníků) a nahrazují se novým zněním. V příloze č. 1 se některé organizace nově zařazují do kategorií a v příloze č. 2 se promítají všechny změny provedené ode dne vydání tohoto výnosu až do konce roku 1973. Zároveň se ruší výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. září 1971, čj. 13 998/71-V/2 (reg. v částce 32/1971 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1974 a je možno do něj nahlédnout v ministerstvu kultury ČSR, v odborech kultury KNV a Národního výboru hlav. města Prahy, ve všech divadlech, státních symfonických orchestrech a krajských podnicích pro film, koncerty a estrády a ve všech přímo řízených organizacích, které pro odměňování technickohospodářských pracovníků používají tento výnos.

Přesunout nahoru