Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic

Částka 16/1974
Platnost od 04.10.1974
Účinnost od 04.10.1974
Zrušeno k 19.07.2000 (201/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra

ze dne 2. října 1974

o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic

Federální ministerstvo spojů v dohodě s federálním ministerstvem vnitra stanoví podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:


Povolování amatérských vysílacích rádiových stanic

§ 1

Udělováním povolení ke zřízení a provozování amatérských vysílacích rádiových stanic podle § 5 odst. 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, se pověřují orgány uvedené v § 2 této vyhlášky.

§ 2

(1) Orgány pro udělování povolení ke zřízení a provozování amatérských vysílacích rádiových stanic jsou:

a) v České socialistické republice Správa radiokomunikací v Praze,

b) ve Slovenské socialistické republice Správa radiokomunikací v Bratislavě.

(2) Orgány uvedené v odst. 1 udělují povolení československým státním příslušníkům a organizacím. Jejich příslušnost se řídí místem, kde má být požadovaná amatérská vysílací rádiová stanice trvale zřízena a provozována (trvalé stanoviště).

(3) Cizím státním příslušníkům a organizacím uděluje povolení za podmínek vzájemnosti federální ministerstvo spojů.

§ 3

(1) Povolení ke zřízení a provozování amatérských vysílacích rádiových stanic a vysvědčení o zkouškách operatérů amatérských stanic udělená podle dosavadních předpisů orgány ministerstva vnitra zůstávají v platnosti po dobu uvedenou v povolení.

(2) Zvláštní oprávnění ke zřízení a provozování amatérských vysílacích rádiových stanic pro mládež zůstávají v platnosti.


§ 4

Změny dosavadních předpisů

(1) Vyhláška Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, se mění takto:

1. § 3 odst. 1 písm. c) zní:

"c) Správa radiokomunikací Praha a Správa radiokomunikací Bratislava, pokud jde o vysílací stanice, včetně stanic amatérských."

2. § 4 odst. 5 zní:

"(5) Amatérské vysílací stanice mohou obsluhovat jen osoby, které prokázaly svou odbornou způsobilost a mají platné vysvědčení podle předpisů o zkouškách operatérů amatérských stanic, které vydá federální ministerstvo spojů."

(2) Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra č. 23 /1966 Sb., o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání, se mění takto:

V § 2 odst. 1 se vypouští druhá věta.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr vnitra ČSSR:

Doc. Dr. Obzina, CSc. v. r.

Ministr spojů ČSSR:

Ing. Chalupa v. r.

Přesunout nahoru