Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1974 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich

Částka 14/1974
Platnost od 13.09.1974
Účinnost od 13.09.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 29. srpna 1974,

kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich

Ministerstvo školství ČSR v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 2 odst. 2 zákona č. 168/1968 Sb., o gymnasiích:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 103/1969 Sb., o organizaci gymnasií a studia na nich, se mění takto:

§ 3 odst. 2 zní:

"Studium na gymnasiu se od prvních ročníků člení na větev humanitní a větev přírodovědnou. Na obou větvích mohou krajské národní výbory se souhlasem ministerstva školství ČSR zřizovat třídy se speciálním zaměřením podle požadavků na přípravu absolventů gymnasií jak pro studium na vysokých školách, tak i pro jejich uplatnění v praxi."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Havlín v. r.

Přesunout nahoru