Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 66/1974 Sb.Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

Částka 11/1974
Platnost od 04.07.1974
Účinnost od 04.07.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

66

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 25. června 1974

o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 1

Federální shromáždění souhlasí se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, podepsanou ve Vídni dne 21. prosince 1973.

§ 2

Změny hranic Československé socialistické republiky a hranic České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky podle Smlouvy uvedené v § 1 nabývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tato Smlouva.


§ 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

též na místě presidenta republiky podle čl. 64 ústavního zákona o československé federaci

Indra v. r.

Přesunout nahoru