Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu

Částka 7/1974
Platnost od 08.05.1974
Účinnost od 08.05.1974
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

48

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 25. dubna 1974,

kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu, se mění takto:

1. § 3 odst. 2 zní:

"Pro potřeby prodeje v drobném zabezpečuje podnik dovoz prostřednictvím příslušných organizací zahraničního obchodu; dovoz exkluzivních výrobků a novinek v rozsahu pro zaváděcí prodej zboží, včetně potřebných náhradních dílů, a dovoz zboží podle individuálních požadavků zákazníků může zabezpečovat přímo."

2. § 3 odst. 3 zní:

"Při přímých dovozech je podnik povinen zabezpečit dodržování obchodně politických zásad stanovených federálním ministerstvem zahraničního obchodu a postupovat v dohodě se zbožově příslušnými organizacemi zahraničního obchodu."

3. § 7 odst. 2 zní:

"Podrobnější vymezení úkolů podniku, včetně podrobnější úpravy předmětu podnikání, jeho organizace, provádění činnosti a odpovědnosti pracovníků stanoví podle potřeby ministr zahraničního obchodu v rámci své pravomoci."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Přesunout nahoru