Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb.

Částka 7/1974
Platnost od 08.05.1974
Účinnost od 08.05.1974
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

47

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 19. března 1974

o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s federálním ministerstvem financí podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, ve znění čl. III vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb., se mění takto:

Ustanovení § 3 zní:

"(1) Předmětem činnosti podniku je provozování obchodní činnosti ve styku se zahraničím v těchto oborech:

a) zprostředkování nebo obstarávání nákupu a prodeje průmyslových práv, jako jsou patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, nepatentované technické znalosti, zkušenosti a recepty (tzv. know-how) a uzavírání licenčních a jim podobných smluv o nich;

b) zprostředkování nebo obstarávání vývozu a dovozu technických projektů a jiné dokumentace, jako výrobních výkresů, technologických postupů a receptů;

c) zprostředkování nebo obstarávání vývozu a dovozu výzkumných, vývojových, inženýrských, konzultantských prací a služeb;

d) zprostředkování nebo obstarávání vývozu a dovozu prací souvisejících se základním geologickým výzkumem a vyhledávacím průzkumem všeho druhu včetně technických prací s tím spojených;

e) zprostředkování nebo obstarávání vývozu a dovozu technických služeb bez hmotných dodávek, zejména v oboru zkoušek, pokusů a jiných zakázkových prací na technologickém zařízení, dále projektů a programů z oblasti automatizovaných informačních a řídících systémů;

f) výhradní zajišťování a zprostředkování vědeckotechnické pomoci a v jejím rámci vysílání a přijímání vědeckých a technických odborníků a zprostředkování výrobně technické praxe;

g) výhradní obchodní zajišťování a zprostředkování vědeckotechnické spolupráce na základě mezistátních dohod;

h) výhradní zajišťování obchodních styků s orgány OSN a dalšími mezinárodními organizacemi v oblasti vymezených služeb.

(2) Podnik je oprávněn provádět veškerou ostatní činnost související bezprostředně s předmětem jeho činnosti.

(3) Činnosti uvedené v odstavci 1 může podrobně vymezit federální ministerstvo zahraničního obchodu zvláštním opatřením.

(4) Při provozování obchodní činnosti podle odstavce 1 uzavírá Polytechna podle povahy případu smlouvy buď jménem a na účet tuzemské organizace (osoby) nebo svým jménem a na účet tuzemské organizace nebo vlastním jménem a na vlastní účet."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Přesunout nahoru