Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti

Částka 6/1974
Platnost od 07.05.1974
Účinnost od 01.07.1974
Zrušeno k 01.04.1984 (3/1984 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost.
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 6. května 1974

o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti

Federální ministerstvo vnitra stanoví po dohodě s ministerstvem vnitra České socialistické republiky a ministerstvem vnitra Slovenské socialistické republiky podle § 58 zákona č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti:


§ 1

(1) Členství v Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti vzniká složením slibu do rukou náčelníka okresního oddělení Veřejné bezpečnosti nebo jeho zástupce. Tento slib zní:

"Já, člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, slavnostně slibuji, že budu chránit Československou socialistickou republiku, zájmy dělnické třídy, všeho pracujícího lidu a aktivně přispívat k ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku. Při své činnosti budu dodržovat zákony a jiné právní předpisy a zachovávat státní tajemství. Tak slibuji!".

(2) Po složení slibu předá náčelník okresního oddělení Veřejné bezpečnosti nebo jeho zástupce členovi Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti průkaz člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti a rukávovou pásku Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.

§ 2

(1) Zevním označením člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti ve smyslu § 57 odst. 2 zák. č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, je rukávová páska Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, která se nosí na levém záloktí.

(2) Rukávová páska je žluté barvy, 105 mm široká s modrými písmeny "PS VB" o výšce 35 mm a šířce 20 mm.

§ 3

Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti jsou povinni:

a) při výkonu své funkce zachovávat zákony a jiné právní předpisy, při jednání musí vystupovat rozvážně a zdvořile a dbát na náležitou vážnost, čest a důstojnost občanů a svoji vlastní;

b) aktivně plnit úkoly Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, zvyšovat své politické a odborné znalosti a prokazovat připravenost pro plnění úkolů ve stanoveném rozsahu.

§ 4

Za mimořádný výkon služby a výsledky v práci mohou být členům Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti uděleny věcné a peněžité odměny.

§ 5

(1) Náčelník okresního oddělení Veřejné bezpečnosti musí uvolnit z Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti člena, který o to požádá.

(2) Náčelník okresního oddělení Veřejné bezpečnosti může zbavit člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti členství, jestliže náležitě neplní své povinnosti nebo dopustí-li se jednání, které je s funkcí člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti neslučitelné.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1974.


Ministr:

Doc. Dr. Obzina, CSc. v. r.

Přesunout nahoru