Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 38/1974 Sb.Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě

Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Účinnost od 01.05.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

38

VYHLÁŠKA

Českého úřadu geodetického a kartografického

ze dne 8. dubna 1974,

kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě

Český úřad geodetický a kartografický stanoví v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii:


Čl. I

Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, se mění takto:

1. § 4 č. 2 písm. b) zní:

"zajišťovat účast odpovědného geodeta při protokolárním předání staveniště dodavateli;"

2. § 4 č. 2 písm. e) zní:

"zajišťovat spolupráci odpovědného geodeta s technickým dozorcem investora při dohledu na dodržení prostorového umístění objektů; kontrolovat polohové a výškové zaměření podzemních vedení a objektů před jejich zakrytím; kontrolovat zaměření provedených terénních úprav; kontrolovat po stránce geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby přejímanou od dodavatelů stavby;"

3. § 5 č . 2 písm. d) zní:

"zajišťovat spolupráci odpovědného geodeta na jednotlivých částech projektu, zejména při zpracování vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů 10);"

4. § 5 č. 2 písm. e) zní:

"zajišťovat zpracování koordinačního výkresu (výstavby) 11) a koordinaci prostorového umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení;"

5. § 5 č. 3 zní:

"3. při provádění stavby: zajišťovat podle potřeby účast odpovědného geodeta na autorském dozoru generálního projektanta."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1974.


Předseda:

Ing. Koubek v. r.

Přesunout nahoru