Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974

Částka 5/1974
Platnost od 16.04.1974
Účinnost od 01.05.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

35

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 16. dubna 1974,

kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů podle usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 5. října 1972 a podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. srpna 1973 č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974, se doplňuje tak, že bod 12 zní:

"(12) Pracovníkovi, který v důsledku přesunu pracovní doby (odstavec 9) bude pracovat v sobotu nebo v neděli, nenáleží za práci konanou v tyto dny mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích; 1) rovněž pro odměňování práce přesčas se tyto dny nepovažují za dny pracovního klidu. Pracovníkovi, kterému se poskytuje mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, náleží však toto zvýhodnění za práci v pátek 10. května, v úterý 24., v pondělí 30. a v úterý 31. prosince 1974."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1974.


Náměstek ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích.

Přesunout nahoru