Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel

Částka 4/1974
Platnost od 01.04.1974
Účinnost od 01.04.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

29

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 30. března 1974,

kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 14 zákona č. 98/1964 Sb., o dani z motorových vozidel:


§ 1

Zrušují se:

a) vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel,

b) směrnice ministerstva financí čj. 153/72 500/1964 z 21. prosince 1964 pro vyřizování žádostí za osvobození a úlevy u daně z motorových vozidel, registrovaná ve Sbírce zákonů částka 14/1965, ve znění předpisů ji měnících a doplňujících. 1)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1974.


Ministr:

Ing. Lér, CSc. , v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice ministerstva financí ČSR čj. 153/15 299/1971 z 25. srpna 1971, registrovaná ve Sbírce zákonů částka 24/1971, směrnice ministerstva financí SSR čj. 83/2004/1971, registrovaná ve Sbírce zákonů částka 16/1972.

Přesunout nahoru