Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1974 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů

Částka 3/1974
Platnost od 28.03.1974
Účinnost od 28.03.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

26

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 26. února 1974,

kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 2 písm. b) a § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství, ve znění § 6 odst. 2 zákona č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů, a ve spojení s ustanovením § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona ČNR č. 147/1970 Sb.:


§ 1

Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů, se zrušuje.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Jung v. r.

Přesunout nahoru